image description

XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremi Ve Divanı’nda Hakiki Aşk Ve Hakiki Sevgili Tezahürle