image description

Ömer Asım Aksoy'un Üsül-i Tahrir Ve Edebiyat Dersleri Üzerine Bir Dil Değerlendirmesi